Alleen noodzakelijke gegevens

Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Veni Vidi Victor kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Veni Vidi Victor en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Veni Vidi Victor verstrekt. Veni Vidi Victor kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM VENI VIDI VICTOR DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
Veni Vidi Victor verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Veni Vidi Victor uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG VENI VIDI VICTOR GEGEVENS BEWAART
Veni Vidi Victor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Veni Vidi Victor verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Veni Vidi Victor worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Veni Vidi Victor gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Veni Vidi Victor maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Veni Vidi Victor te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Veni Vidi Victor heeft hier geen invloed op.
Veni Vidi Victor heeft Google geen toestemming gegeven om via Veni Vidi Victor verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@venividivictor.nl. Veni Vidi Victor zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Veni Vidi Victor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Veni Vidi Victor maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Veni Vidi Victor verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Veni Vidi Victor op via info@venividivictor.nl Venividivictor.nl is een website van Veni Vidi Victor. Veni Vidi Victor is als volgt te bereiken:

Vestigingsplaats: Amsterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 83177531
Telefoon: 06-27357202
E-mailadres: info@venividivictor.nl

Contact

Veni Vidi Victor Meuwissen

06-27357202

info@venividivictor.nl

VeniVidiVictor

Veni Vidi Victor